40 Días Navegando con  Laudato Sí en la

 Querida Amazonía

40 Días Navegando con  Laudato Sí en la Querida Amazonía - ESPAÑOL

Día 1 - Miércoles 17 de febrero 

Día 2 - Jueves 18 de febrero

Día 3 - Viernes 19 de febrero 

Día 4 - Sábado 20 de febrero

Día 5 - Domingo 21 de febrero

Día 6 - Lunes 22 de febrero

40 Días Navegando com a Laudato Sí na Querida Amazonía - PORTUGUÉS

Dia 1 - Quarta-feira, 17 de fevereiro

Dia 2 - Quinta-feira, 18 de fevereiro

Dia 3 - Sexta-feira, 19 de fevereiro

Dia 4 - sábado, 20 de fevereiro

Dia 5 - Domingo 21 de fevereiro

Dia 6 - Segunda-feira, 22 de fevereiro